Planlegging av støpegods
Kontroller av støpegods
Maskinell bearbeiding
Overflatebehandling
Transport
Formontering

STØPEGODS, SMIGODS OG MASKINELL BEARBEIDING

Minimering av kostnadene:
  • Best Cost Technology (BCT): Hentec velger den mest passende produksjonsmetoden (støping/smiing/sveising osv) basert på våre erfaringer med forskjellige industrier som offshore, marine og maskinbygging.
  • Best Cost Supply Chain (BCSC): Hentec velger ut og administrerer hele leveransekjeden ut fra beste helhetskostnadsperspektiv.
  • Optimal utnyttelse av ressurser og kunnskap: Kunden deler utkastene sine innenfor egen kjernekompetanse med oss. Hentec gir forslag utfra vår egen kunnskap.
  • Avskaffing av skjulte kostnader gjennom at kunden har mindre avvik og mindre inspeksjoner, dette basert på Hentecs effektive dokumentkontroll og sporbarhet.
  • Skalerbarhet og fleksibilitet av ressurser ved utnyttelse av Hentecs nettverk
 
Kvalitet:
  • Total transparanse og sporbarhet ved hjelp av rapportering i kundeportalen.
  • Regelmessige progresjonsrapporter: Ved bruk av trafikklys er det enkelt å få et overblikk og fokusere kun på avvikene
  • Dokumenthåndtering via portalen vår betyr ingen forsvunne dokumenter. All dokumentasjon vill bli lagret for en overenskommet tid. Sporbarheten forblir.
 

STØPEGODS

Gå til tilleggsinformasjon » Støpegods av stål og sfærisk grafitt-støpejern

Valsede Ringer

Gå til tilleggsinformasjon » thyssenKrupp Rothe Erde ringer